Chào tuần mới: Khúc ru Trịnh tháng 4

Có thể, Covid-19 sẽ mãi là một trong những dấu mốc khó quên nhất trong lịch sử thế giới hiện đại. Nó vừa là một cơn “ác mộng” - nhưng cũng là một tiếng chuông thức tỉnh nhiều điều, góp phần thiết lập lại những giá trị sống cùng những thói quen - đặc biệt là quay về tìm lại, nuôi dưỡng bình an ngay chính trong tự thân mỗi chúng ta. Chào tuần mới: Khúc ru Trịnh tháng 4 - ảnh 1 “Tháng Tư về” nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn Hãy yêu nhau đi, Mưa hồng, Cho đời chút ơn, Để gió cuốn đi, Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, Ngẫu nhiên, Đóa hoa vô thường… với những thanh âm và ca từ đẹp như một lời ru, giúp người nghe lánh xa những toan tính ồn ào mà bình tâm mở cửa tâm hồn cho sự sống, niềm yêu thương chảy vào. (Mưa hồng).