Loạt tác phẩm khó hiểu đến vô cùng của những kẻ ăn hại


Loạt tác phẩm khó hiểu đến vô cùng của những kẻ ăn hại - ảnh 1

Tưởng qua mắt được chủ nhà đấy!

Loạt tác phẩm khó hiểu đến vô cùng của những kẻ ăn hại - ảnh 2

Ơ cái bánh đâu ấy nhỉ? sao lại chỉ có mỗi nước sốt?

Loạt tác phẩm khó hiểu đến vô cùng của những kẻ ăn hại - ảnh 3

Thế là đổ xăng xong chưa nhỉ?

Loạt tác phẩm khó hiểu đến vô cùng của những kẻ ăn hại - ảnh 4

Tôi cũng vái ông nào xây được cái này luôn

Loạt tác phẩm khó hiểu đến vô cùng của những kẻ ăn hại - ảnh 5

Ok, khủng long trông đáng sợ đấy

Loạt tác phẩm khó hiểu đến vô cùng của những kẻ ăn hại - ảnh 6

Cho hỏi đó là vết sơn hay một vết nứt trong tâm hồn vậy?

Loạt tác phẩm khó hiểu đến vô cùng của những kẻ ăn hại - ảnh 7

Cứ làm cho xong để té về nhà ngủ chứ làm gì!

Loạt tác phẩm khó hiểu đến vô cùng của những kẻ ăn hại - ảnh 8

Thế nào gọi là tan vỡ?

Loạt tác phẩm khó hiểu đến vô cùng của những kẻ ăn hại - ảnh 9

Rẽ đâu giờ ta?

Loạt tác phẩm khó hiểu đến vô cùng của những kẻ ăn hại - ảnh 10

Nguyên cục phô mai to tổ chảng!

Loạt tác phẩm khó hiểu đến vô cùng của những kẻ ăn hại - ảnh 11

Hận ông chủ thầu

Loạt tác phẩm khó hiểu đến vô cùng của những kẻ ăn hại - ảnh 12

Yêu thiên nhiên là tốt...

Loạt tác phẩm khó hiểu đến vô cùng của những kẻ ăn hại - ảnh 13

Ôi, đời tôi trớ trêu lắm thay

Loạt tác phẩm khó hiểu đến vô cùng của những kẻ ăn hại - ảnh 14 Trí Thức Trẻ Copy link Lấy link